Noticias

Nova ajuda per a col·legiats i col·legiades que han cessat en l’exercici de l’advocacia per jubilació o incapacitat i per als seus vidus, vídues i orfes i orfenes.

cab_arbolito_v5_4

Amb motiu de l’emergència sanitaria sobrevinguda com a conseqüència de la pandemia de COVID-19 que va donar lloc a la declaración pel Consell de Ministres de l’Estat d’Alarma mitjançant el Reial Decret 463/2020, la Junta de Govern de l’ICAV va solicitar a la Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV l’ampliació de les seues cobertures mitjançant la inclusió d’una línia d’ajudes adreçada a aquells col·legiats i col·legiades que s’hagueren vist afectats per la COVID-19.

Així, dins dels actes preparatoris de l’activitat de la Fundació, el Patronato va acordar, el 7 d’abril de 2020, realitzar la convocatòria per a la concessió, en el seu moment, d’ajudes de caràcter extraordinari adreçades als col·legiats i col·legiades que hagueren pogut veure’s perjudicats amb motiu de l’Estat d’Alarma i, en conseqüència, es troben en situació de vulnerabilitat.

L’ajuda es podrà sol·licitar fins un mes després de la finalizació de l’Estat d’Alarma, amb les possibles pròrrogues que pogueren aprovar-se i es dirigirà a aquells col·legiats i col·legiades que hagen estat malalts o ingressats per la COVID-19 o que, amb motiu d’aquest, hagen vist minvada la seua capacitat econòmica, sempre que complisquen la resta dels requisits establerts en la convocatòria.

La sol·licitud s’haurà d’adreçar a la Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV, remetent-se el formulario de sol·licitud amb la resta de documentació requerida al correu FundacionD.E.Calabuig-ICAV@icav.es.