Noticias

Convocatòria d’ajudes ordinàries de 2022

shutterstock_393500332_edit

Amb la finalitat d’ajudar i atendre les noves i canviants situacions que afecten els col·legiats i col·legiades de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, i dins del seu compromís de responsabilitat social, la FUNDACIÓ D. EDUARDO CALABUIG-ICAV ha llençat la seua convocatòria d’ajudes de caràcter ordinari per a l’exercici 2022, de la que són beneficiaris els col·legiats i col·legiades de l’ICAV, els seus cònjuges, parelles de fet i/o familiars directes de primer grau que es troben en situació de necessitat, que implique un risc d’exclusió social, discriminació o especial vulnerabilitat per cualsevol circumstància o que es troben en cualsevol altra de les situaciones arreplegades en la convocatòria.

Aquesta convocatòria d’ajudes incorpora diverses novetats, entre ellae, les noves ajudes per dependència i ajudes per a altres situaciones de necessitat puntuals que no estinguem expressamenta rreplegades per la convocatòria, a més de les tradiciones ajudes per naixement, ajudes per als col·legiats i col·legiades amb discapacitat amb la finalitat de l’adquisició de ferramentes de treball adaptades, ajudes per a residències de majors i ajudes educatives per a cicles superiors als d’infantil, per a despeses de menjador, per exclusió social, per a orfes, per a tractaments mèdics necessaris, etc. Aiximateix, s’han revisat els umbrals derenda exigits per a ser beneficiari/a.

Les ajudes de caràcter graciable que atorga la Fundación s’articulen en quatre grans blocs:

  1. Ajudes per a la conciliació laboral i personal i a les famílies
  2. Ajudes per a situaciones de risc d’exclusió social, necessitat econòmica o de vulnerabilitat
  3. Ajudes per a situaciones de dependència, persones amb discapacitat i enfermetat
  4. Ajudes per a altres situacions de necessitat puntuals

Tota la informació sobre les ajudes que comprenen els blocs i la pròpia convocatòria es poden consultar en aquesta pàgina web, en l’apartat T’ajudem, a través del qual es podran també presentar les sol·licituds de les ajudes.