Noticias

Convocatòria d’ajudes ordinàries de 2021

shutterstock_335310797_edit

Baix el compromís social de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de València, la FUNDACIÓ D. EDUARDO CALABUIG-ICAV du a terme la seua tasca amb accions adreçades als col·legiats i col·legiades de l’ICAV més necessitats i als seus familiars.

Aixó, amb la finalitat no només d’ajudar, sinò també d’atendre les noves i canviants situacions que afecten els col·legiats i col·legiades, la FUNDACIÓ D. EDUARDO CALABUIG-ICAV ha llançat la Convocatòria d’ajudes de caràcter ordinari per a l’exercici 2021, de la que són beneficiaris els col·legiats i col·legiades exercents de l’ICAV, els seus cònjuges, parelles de fet i/o familiars directes de primer grau que es troben en una situació de necessitat, que implique un risc d’exclusió social, discriminació o especial vulnerabilitat per qualsevol circumstància o que es troben en qualsevol altra de les situaciones arreplegades en la convocatòria.

Aquesta convocatòria d’ajudes incorpora nombroses novetats, entre elles, ajudes per a col·legiats i col·legiades amb discapacitat amb la finalitat de l’adquisició de ferramentes de treball adaptades, ajudes per a residències de majors i ajudes educatives per a cicles superiors al d’infantil, a més de les tradicionals ajudes per naixement, despeses de menjador, per exclusió social, per a orfes i orfenes, per a tractaments mèdicts, etc. Així mateix, aquesta convocatoria té especial consideració amb les famílies nombroses, monoparentals o amb membres amb discapacitat..

Les ajudes de caràcter graciable que atorga la Fundación s’articulen en quatre grans blocs:

– Ajudes per a la conciliación laboral i personal i a les famílies:

– Ajudes per a situacions de risc d’exclusió social, necessitat econòmica o de vulnerabilitat.

– Ajudes per a situacions de dependència, persones amb discapacitat i malaltia

– Altres ajudes que, sense trobar-se arreplegades expressament, es plantejen a la Fundació i resulten convenients al fi d’aquesta a judici de la Comisió Executiva

Tota la información sobre les ajudes que comprenen els blocs i la pròpia convocatòria es poden consultar en aquesta pàgina web, a través de la qual es podrà també presentar les sol·licituds de les distintes ajudes.