T'ajudem

Ajudes

Un dels objectius principals de la Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana és el d’atendre els col·legiats i col·legiades de l’ICAV més necessitats.

Per fer-ho, el seu Patronat aprova anualment un Pla d’ajudes que es poden sol·licitar a través dels formularis posats a disposició en aquesta pàgina web i la Comissió Executiva es reuneix periòdicament per a resoldre les sol·licituds presentades fins al moment.

Bases de les ajudes

Convocatòria d'ajudes 2024

AJUDES PER A SITUACIONS DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL, NECESSITAT ECONÒMICA O VULNERABILITAT

AJUDES PER A SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA, DISCAPACITAT I MALALTIA

Totes aquestes ajudes es concedeixen de forma no lucrativa i són de caràcter graciable, per la qual cosa la seua aprovació està subjecta a la dotació pressupostària anual.

Ajudes concedides en 2020-2023

Ajudes per naixement, adopció i/o acolliment preadoptiu.

2020: concedides 63 ajudes, por import total de 67.000 €

2021: concedides 37 ajudes, per import total de 22.000 €

2022: concedides 78 ajudes, per import total de 40.500 €

2023: concedides 54 ajudes, por import total de 29.500 €

Ajudes a aquells col·legiats i col·legiades en risc d’exclusió social o necessitat econòmica o que es troben en una situación d’especial vulnerabilitat amb motiu de desgràcies familiars o malaltia.

2020: condedides 11 ajudes, import total de 70.612 €

2021: concedides 17 ajudes, per import total de 69.500 €

2022: concedides 23 ajudes, per import total de 100.190 €

2023: concedides 15 ajudes, per import total de 57.100 €

Ajudes per a despeses mèdiques

2021: concedides 5 ajudes, per import total de 8.773 €

2022: concedides 13 ajudes, per import total de 10.136 €

2023: concedides 9 ajudes, per import total de 13.203 €

Ajudes educatives per a fills i filles orfes d’ambdós progenitors

2020: concedides 2 ajudes, per import total de 14.000 €

2021: concedides 2 ajudes, per import total de 14.000 €

2022: concedida 1 ajuda, per import de 9.500 €

2023: concedida 1 ajuda, per import de 7.000 €

Ajudes a les famílies en situació de necessitat, ajudes educatives i ajudes per a despeses de comedor i per a guarderia

2020: concedida 1 ajuda, per import de 2.360 €

2021: concedides 11 ajudes, per import total de 9.236 €

2022: concedides 41 ajudes, per import total de 41.575 €

2023: concedides 22 ajudes, per import total de 19.007 €

Ajudes per a col·legiats i col·legiades que hagen cessat en l’exercici de l’advocacia per jubilació o incapacitat o per als seus vidus, vídues o orfes.

2020: concedides 2 ajudes, per import total de 4.200 €

2021: concedides 13 ajudes, per import total de 42.800 €

2022: concedides 17 ajudes, per import total de 50.040 €

2023: concedides 14 ajudes, per import total de 55.200 €

Ajudes per a aquells col·legiats i col·legiades que s’hagen vist perjudicats amb motiu de la COVID-19.

Primera convocatòria de 2020: concedides 28 ajudes, import total 27.000 €

Segona convocatòria de 2020: concedides 19 ajudes, import total 17.000 €