T'ajudem

Ajudes

Un dels objectius principals de la Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana és el d’atendre els col·legiats i col·legiades de l’ICAV més necessitats.

Per fer-ho, el seu Patronat aprova anualment un Pla d’ajudes que es poden sol·licitar a través dels formularis posats a disposició en aquesta pàgina web i la Comissió Executiva es reuneix periòdicament per a resoldre les sol·licituds presentades fins al moment.

Convocatòria d'ajudes 2021

Actualment, es poden sol·licitar les següents ajudes:

AJUDES PER A SITUACIONS DE RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL, NECESSITAT ECONÒMICA O VULNERABILITAT

ALTRES AJUDES QUE, TOT I NO TROBAR-SE EXPRESSAMENT RECOLLIDES, ES PLANTEJEN A LA FUNDACIÓN I RESULTEN CONVENIENTS AL SEU FI SEGONS EL PARER DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA

Totes aquestes ajudes es concedeixen de forma no lucrativa i són de caràcter graciable, per la qual cosa la seua aprovació està subjecta a la dotació pressupostària anual.

Ajudes concedides en 2020

Ajudes per a aquells col·legiats i col·legiades que s’hagen vist perjudicats amb motiu de la COVID-19.

Primera convocatòria: concedides 28 ajudes, per import total de 27.000 €

Segona convocatòria: concedides 19 ajudes, per import total de 17.000 €

Ajudes a aquells col·legiats i col·legiades en risc d’exclusió social o necessitat econòmica o que es troben en una situación d’especial vulnerabilitat amb motiu de desgràcies familiars o malaltia.

Concedides 11 ajudes, per import total de 70.612 €

Ajudes per naixement, adopció i/o acolliment preadoptiu.

Concedides 63 ajudes, per import total de 67.000 €

Ajudes educatives per a fills i filles desemparats per defunció dels progenitors

Concedides 2 ajudes, per import total de 14.000 €

Ajudes a les famílies en situació de necessitat

Concedida 1 ajuda, per import de 2.360 €

Ajudes per a col·legiats i col·legiades que hagen cessat en l’exercici de l’advocacia per jubilació o incapacitat o per als seus vidus, vídues o orfes.

Concedides 2 ajudes, per import de 4.200 €