Col·labora

La Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV segueix amb el projecte iniciat l’any 2008 per la Fundació ICAV, atenent als col·legiats i col·legiades de l’ICAV més necessitats per raó de malaltia, família nombrosa o desgràcies familiars.
La teua col·laboració és fonamental per a seguir ajudant els col·legiats i col·legiades que més ho necessiten, per la qual cosa, des de la Fundación Fundación D. Eduardo Calabuig-ICAV t’animem a aportar el teu granet d’arena al nostre projecte social.
A més, la teua aportació té avantatges fiscals.

Donatius i avantatges fiscals

La Fundació D. Eduardo Calabuig-ICAV de la Comunitat Valenciana es troba acollida al Règim fiscal especial de les entitats sense fins lucratius regulat en el títol II de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, per la qual cosa les donacions realizades a la Fundació gaudeixen de beneficis fiscals, tant en l’Impost a la Renda de les Persones Físiques (IRPF), com en l’Impost sobre Societats (IS).

Per a gaudir d’aquestos beneficis fiscals, el donant (particular o institució) ha de tindre el certificat fiscal que li enviarem una vegada finalitzat l’exercici, en el cas de fer-se soci, o una vegada realizada la donación puntual.

Beneficis fiscals per a persones físiques

Els contribuents per l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques podran aplicar una deducció del 80% de l’import de la donación per als primers 150 € donats. A partir d’aquest import, serà deduïble el 35% de l’import de la donació.

Aquesta deducció, junt amb la resta de les deduccions per donatius a altres entitats, té un límit del 10% de la base liquidable de l’impost.

Beneficis fiscals per a persones jurídiques

Els contribuents per l’Impost sobre Societats podran aplicar una deducció en quota del 35% de l’import de la donació, amb el límit del 10% de la base imposable.

Les quantitats no deduïdes es poden aplicar en els períodes impositius que finalitzen en els 10 anys immediats i successius.